Επίσκεψη Ισπανών

Τον Νοέμβριο επισκέφτηκε την πόλη μας μια ομάδα Ισπανών για επιμόρφωση κι ανταλλαγή ιδεών. Εξερευνήσαμε εκπαιδευτικά ζητήματα, λάβαμε ανατροφοδότηση και δώσαμε υπόσχεση για μελλοντική συνεργασία μεταξύ των σχολείων μας. Οι εντυπώσεις τους από την επίσκεψή τους παρουσιάζονται στον σύνδεσμο που ακολουθεί.

Job Shadowing