Επαναλειτουργία Σχολικής Μονάδας

Ο Σύλλογος Διδασκόντων, λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο αριθμό των μαθητών στην κάθε τάξη καθώς και τα τ.μ της αίθουσας, αποφάσισε κάθε τάξη να λειτουργήσει χωρισμένη  σε 2 υποτμήματα.
 
-Το 1ο τμήμα  θα κάνει μάθημα Δευτέρα-Τετάρτη και Παρασκευή
(ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ λειτουργίας)
 
-Το 2ο τμήμα θα κάνει μάθημα Τρίτη και Πέμπτη  ( ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ λειτουργίας)
 
-Την ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ θα γίνει το αντίστροφο
 
-Ο χωρισμός έγινε κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά.
-Τα αδέρφια θα ακολουθούν τον ίδιο κύκλο 
-Δεν θα λειτουργήσει το πρωινό τμήμα υποδοχής
-Δεν θα λειτουργήσει το Ολοήμερο σχολείο
-Δεν θα λειτουργήσει το Κυλικείο ( οι μαθητές να έχουν μαζί τους φαγητό/νερό)
 
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ: 
Οι μαθητές θα προσέρχονται απο τις 8.00 π.μ  ως 8.15 π.μ  και θα πηγαίνουν ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ στην αίθουσά τους όπου θα βρίσκεται ο εκπαιδευτικός που έχει μάθημα στην τάξη την 1η ώρα.
 
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ: 
Τα διαλείμματα θα πραγματοποιούνται σε 2 ομάδες τάξεων σε συνεργασία με το συστεγαζόμενο 9ο Δ. Σχ. Λαμίας.
 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: 
Η αποχώρηση θα είναι σταδιακή και κατά τάξεις. Α - Β -Γ κλπ
 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ και ΥΓΙΕΙΝΗ:
-Το σχολείο έχει καθαριστεί σχολαστικά.
-Σήμερα στις 14.00 έγινε απολύμανση  όλων των χώρων από συνεργείο του Δήμου Λαμίας
-Σε κάθε αίθουσα έχουν τοποθετηθεί αντισηπτικά
-Τα θρανία έχουν τοποθετηθεί αρκετά αραιά και οι μαθητές θα κάθονται μόνοι τους
-Οι τουαλέτες θα καθαρίζονται συνεχώς κατά τη διάρκεια της μέρας
-Τα παράθυρα των τάξεων θα είναι συνεχώς ανοιχτά
-Οι 2 καθαρίστριες του σχολικού συγκροτήματος θα βρίσκονται στο σχολείο κάθε πρωί και για ολόκληρο το ωράριο λειτουργίας.
 
ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ:
 
 Α ΤΑΞΗ
1ο τμήμα
Από Αγγελής έως και Μπούτσης
2ο τμήμα
Από Νικολάου
 
 
Β ΤΑΞΗ
1ο τμήμα
Από Βασιλόπουλος έως και Ξυνιάς
2ο τμήμα
Από Πειτσίδου

Γ ΤΑΞΗ
1ο τμήμα
Από Βλάχος έως και Παναγής
2ο τμήμα
Από Παπαναστασίου
 
Δ ΤΑΞΗ
1ο τμήμα
Από Αθανασόπουλος  έως και Μπεσλεμές
2ο τμήμα
Από Μπουλούζος
 
Ε ΤΑΞΗ
1ο τμήμα
Από Αποστόλου  έως και Παπαθανασίου
2ο τμήμα
Από Παπαναστασίου
 
ΣΤ  ΤΑΞΗ
1ο τμήμα
Από Αλβανού έως και Μαίστρος
2ο τμήμα
Από Μιτούλη 
 
Καλή αρχή και καλή συνέχεια με υγεία.
 
Από την Διεύθυνση του 4ου Δημ. Σχ. Λαμίας