Ευρωπαϊκά Προγράμματα

 

  1. Erasmus+ Πρόγραμμα "Rolling Stone"                          
  2. Erasmus+ KA1 Πρόγραμμα: "Job Shadowing", Πορτογαλία (6/2016-5/2017)