Εργαστήριο πληροφορικής

Γενικές πληροφορίες για το εργαστήριο πληροφορικής μας

 

Στο χώρο του σχολείου μας δεν λειτουργεί ακόμα αίθουσα πληροφορικής. Γίνεται προσπάθεια να αποκτηθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς.