Επίσκεψη στο κέντρο LAMELLA (2)

Την Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017 οι μαθητές των Ε' και ΣΤ'τάξεων του σχολείου μας επισκέφθηκαν στην Αθήνα το κέντρο διαδραστικής εκπαίδευσης με ειδίκευση στα συναισθήματα και την διατροφή LAMELLA. Κατανοώντας την σχέση των συναισθημάτων και τις διατροφής, οι μαθητές μας θα αποκτήσουν συνήθειες ευεργετικές για την υπόλοιπη ζωή τους.