Το 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ σε δραστηριότητα ΚΑ1 σε Φινλανδία, Αγγλία και Πορτογαλία

Το 4ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας έστειλε από 3 εκπαιδευτικούς:

- στο σχολείο Itälän koulu στο Pietarsaariστη Φινλανδία ( 8/2018)

- στο σχολείο Escola Básica do 1º com Pré-escolar da Cruz de Carvalho στο Funchal της Πορτογαλίας ( 15/06/2019) και

- στο κολλέγιο AnglolangΑcademyστην Αγγλία (01/9/2019) για να συμμετέχουν στη κατάρτιση ΚΑ1 του προγράμματος ERASMUS +.

Το σχέδιο είχε θέμα τις μαθησιακές δυσκολίες

Δικαιούχος Οργανισμός: 4ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας

Αριθ. Σύμβασης:2018-1-EL01-KA101-046935

ΤίτλοςΣχεδίου: "The sound of silence"

Διάρκεια Σχεδίου: 24 μήνες (01/07/2018 - 30/06/2020)

O κινητικότητες έγιναν εκτός σχολικού έτους για να μην υπάρχει πρόβλημα στην αναπλήρωση των επιμορφούμενων

Βίντεο από την κάθε κατάρτιση βρίσκονται στο YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=mVWFV-ZCe6I  

Βίντεο για την Φινλανδία

https://www.youtube.com/watch?v=Yxkald0e8l8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3C0kuDHTCoRfznAMcHsUhkuu-hf0ZM9JHG9tW80IactA3e73rZbxSudVA  

Βίντεο για την Πορτογαλία

     

https://www.youtube.com/watch?v=p17zRAM5JpM

Βίντεο για την Αγγλία

 

Εκ της Διεύθυνσης του 4ου Δ. Σχ. Λαμίας