Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του σχολείου για το σχολικό έτος 2016-2017 φαίνεται παρακάτω:

.....