Οι μαθητές όλων των τάξεων πηροφορήθηκαν για την Ευρώπη μέσα από παιχνίδια, παρουσιάσεις και κατασκευές.