Οι μαθητές της Δ' τάξης έκαναν skype με συνεργαζόμενο σχολείο στη Φινλανδία. Τραγούδησαν τα κάλαντα και άκουσαν τα κάλαντα της Φινλανδίας

Οι μαθητές όλων των τάξεων πηροφορήθηκαν για την Ευρώπη μέσα από παιχνίδια, παρουσιάσεις και κατασκευές.

Εκπαιδευτική δραστηριότητα

Αυτό είναι ένα προεπιλεγμένο πρότυπο ιστοσελίδας, το οποίο μπορείτε να τροποποιήσετε.

 

Όταν προσθέτετε ένα άρθρο κάτω από την κατηγορία : "--Εκπαιδευτικές" τότε αυτό αυτόματα εμφανίζεται στη συγκεκριμένη διαδρομή του ιστοτόπου (Δραστηριότητες --> Εκπαιδευτικές).

Αυτό είναι ένα προεπιλεγμένο πρότυπο ιστοσελίδας, το οποίο μπορείτε να τροποποιήσετε.

Σκοπός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές/τριες τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, να ευαισθητοποιηθούν για τα προβλήματα που συνδέονται με αυτό και να δραστηριοποιηθούν με ειδικά προγράμματα, ώστε να συμβάλουν στη γενικότερη προσπάθεια αντιμετώπισής τους.

Αυτό είναι ένα προεπιλεγμένο πρότυπο ιστοσελίδας, το οποίο μπορείτε να τροποποιήσετε.

Σκοπός των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας είναι η προάσπιση, η βελτίωση, και η προαγωγή της σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας των μαθητών/τριών, αφενός μεν με την ενδυνάμωση της προσωπικότητάς τους, αφετέρου δε με την αναβάθμιση του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντός τους.

Διαβάστε περισσότερα: Αγωγή υγείας